Przejdź do treści


Adresy warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej – to placówka w której odbywa się rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Trafiają tam osoby niepełnosprawne po ukończeniu kształcenia w szkole specjalnej. Celem działań WTZ jest osiągnięcie kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe oraz podjęcie pracy. Dla każdego uczestnika wtz opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań terapeutycznych i spodziewanych efektów.

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są  przez organizacje pozarządowe.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Mościckiego, 09-400 Płocktel.
tel. 692 637 979

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych
ul. Królowej Jadwigi 9b, 09-400 Płock
tel. 24 364 24 98

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 54, 09-400 Płock
tel. 24 266 89 67

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Jestem"
ul. 3 Maja 16, 09-400 Płock
tel 24 268 61 88

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Jakuba
ul. Harcerska 91, 09-409 Płock
tel. 24 264 89 20

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku
ul. Sienkiewicza 22, 09-400 Płock
tel. 24 262 20 31 wew. 170


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze