Przejdź do treści


Aktualności

Oswajanie partnerstwa publiczno-prywatnego

10 czerwca 2019
Prezydent Andrzej Nowakowski wita uczestników inauguracyjnego posiedzenia Komisji PPP Związku Miast Polskich
Od lewej: Lilianna Bogusz - dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Adam Lewandowski, burmistrz Śremu, opiekun komisji PPP z ramienia Zarządu ZMP, Jacek Terebus - zastępca prezydenta Płocka

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze