Przejdź do treści


Aktualności

Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - konsultacje

04 października 2019
Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Płock". Spotkanie, podczas którego zaprezentowana zostanie treść dokumentu oraz przeprowadzona o nim dyskusja odbędzie się we wtorek 15 października o godz. 16 w ratuszu.
Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Płocka w planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta oraz podmioty zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Spotkanie publiczne, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt dokumentu oraz przeprowadzona dyskusja odbędzie się w 15 października o godz. 16:00 w auli ratusza.

Projekt dokumentu oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Konsultacje społeczne.

op. K. Kozłowski

 

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze