Przejdź do treści


Woda w płockiej sieci wodociągowej jest dobrej jakości

31 sierpnia 2019
Najnowsze wyniki badań wody przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Wodociągów Płockich potwierdzają, że woda dostarczana mieszkańcom jest dobrej jakości.
Komunikat Wodociągów Płockich z soboty 31 sierpnia 2019 r.


Wyniki badań wody z godz. 22 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz z godz. 7 z dnia 31.08.2019 r. potwierdzają, że woda uzdatniona podawana do miejskiej sieci wodociągowej nie wykazuje przekroczeń w zakresie monitorowanych parametrów jakościowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Parametry mikrobiologiczne w trakcie badań.


Przypominamy, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest systematycznie badana przez akredytowane laboratorium badawcze Wodociągów Płockich, jak również kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i oceniana przez Instytucję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


ab

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze