Przejdź do treści


Śmieci – trudne pytania i odpowiedzi

03 marca 2020
Im odpady są dokładniej przez nas posegregowane, tym bardziej efektywny jest proces ich odzysku i mniejsza degradacja dla środowiska
Mieszkańcy bloków nie dostają worków do selektywnej zbiórki śmieci - sami zanoszą posegregowane odpady do pojemników zbiorczych wystawionych na osiedlach
Frakcje odpadów komunalnych: papier (pojemnik niebieski), szkło (pojemnik zielony), metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty), bioodpady (pojemnik brązowy)
Spółdzielnia czy Wspólnota może wystąpić do Urzędu Miasta Płocka o zwiększenie liczby pojemników czy częstotliwości odbioru

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze