Przejdź do treści


Telefon zaufania dla seniorów

25 czerwca 2020
od lewej: Ewa Pietrzak, prezes Ideo; Monika Maron, dyrektor wydziału kultury i wspierania inicjatyw społecznych UMP; Jadwiga Korneszczuk przewodnicząca płockiego oddziału PZERiI; Elżbieta Chaleńska-Rurka, prezes SUTW.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze