Przejdź do treści


Remont ul. Kutnowskiej zakończony

17 grudnia 2013
Remont ulicy Kutnowskiej dotyczył odcinka około 700 mb od ulicy Gajowej w stronę ronda na skrzyżowaniu z Trasą Popiełuszki
Wykonano oznakowanie pionowe i poziome w technologii grubowarstwowej oraz doświetlono przejście dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej
Separacja ruchu pojazdów i niechronionych uczestników ruchu drogowego poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze