Przejdź do treści


Konkurs

29 sierpnia 2011
Konkurs na przygotowanie autorskiego projektu kalendarzy na 2012 rok o tematyce związanej z Płockiem.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy - do pobrania w formacie PDF

Projekty mają w nowatorski, artystyczny sposób pokazywać Płock, ukazywać nowe, różnorodne oblicza miasta. Płock ma być kojarzony jako miejsce wyjątkowe, w którym historia i nowoczesność idą w parze, tworząc harmonijną, inspirującą całość. Kalendarze, oprócz wypełniania funkcji użytkowych, mają zachęcać do poznania miasta i budzić pozytywne skojarzenia.

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany i będzie oficjalnym kalendarzem Miasta Płocka na 2012 rok.

Kalendarze*:
1. kalendarz 13 planszowy
2. kalendarz trójdzielny
3. kalendarz zeszytowy
4. kalendarz biurkowy
5. kalendarz listkowy


Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 kompletne zestawy projektów.


Termin składania prac: 
od 1 do 23 września 2011 roku


Wymagania techniczne:
Przyjmowane będą projekty przygotowane jako pliki pdf gotowe do druku w technice offsetowej (CMYK 300 dpi), zawierające znaczniki cięcia, spady 3 mm, ewentualne zalewki (wg potrzeby); kolor czarny i szarości w czcionce oraz elementach graficznych nie mogą być rozbarwieniem. Wszelkie uszlachetnienia mogą mieć jedynie charakter opcjonalny (np. wykrojnik, lakier punktowy, specjalny rodzaj papieru, dodatkowe kolory pantone).

W przypadku, gdy projekt o wyjątkowych walorach artystycznych będzie zawierał niewielkie błędy techniczne, wymagające korekty przed oddaniem do druku, jury może odstąpić od zapisu obligującego do odrzucenia takiego projektu.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zgłoszenie:
Zgłaszane do konkursu prace oraz płyty muszą być opatrzone godłem (składającym się z 2 liter i 4 cyfr), w górnym prawym rogu. 
Prosimy o dołączenie zaklejonej koperty (pełnej, bez przezroczystego okienka) opatrzonej w prawym górnym rogu tym samym godłem co płyta. W kopercie musi znaleźć się formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2).

Projekty należy składać bezpośrednio w Oddziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Płocka – Stary Rynek 1, 09-400 Płock (pokój nr 225) lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Płocka
Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock 
z dopiskiem konkurs

Szczegółowe informacje o konkursie można otrzymać pod numerami telefonów: 24 367 17 26 lub 24 367 15 78

*szczegółowe informacje o formacie projektów w regulaminie konkursu


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze