Przejdź do treści


Dostaną pomoc, ale sami też będą pomagać

31 października 2014
Od lewej: przedstawiciele MTBS - wiceprezes Przemysław Berent i prezes Mirosław Kłobukowski, prezydent Andrzej Nowakowski, przedstawiciele MOPS - dyrektor Mirosław Chyba, zastępca dyrektora Cezary Dusio

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze