Przejdź do treści


Pieniądze dla uczelni, priorytety inwestycyjne i gratulacje dla mistrza

27 października 2015
W pierwszym rzędzie przedstawiciele uczelni (od lewej): dr Daniel Korzan i prof. Janusz Zieliński
Za stołem prezydialnym od prawej: Wojciech Hetkowski, Małgorzata Struzik, Artur Jaroszewski - przewodniczący rady, Tomasz Korga, Tomasz Maliszewski
Od lewej: prezydent Andrzej Nowakowski, jego zastępca Roman Siemiątkowski, skarbnik Wojciech Ostrowski, sekretarz miasta Krzysztof Krakowski
Radny Jacek Jasion, za nim na stole prezydialnym, zdobyte przez niego trofeum

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze