Przejdź do treści


Rocznica Konstytucji i sztandar dla kawalerzystów

03 maja 2018
Prezydent Andrzej Nowakowski
Patriotyczne uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku marszałka Piłsudskiego...
...i Władysława Broniewskiego
Msza św. w intencji Ojczyzny w bazylice katedralnej
W imieniu społeczności Płocka kwiaty składają: prezydent Andrzej Nowakowski, jego zastępcy - Roman Siemiątkowski i Jacek Terbus oraz przewodniczący Rady Miasta Płocka Artur Jaroszewski
Przedstawiciele organizacji kombatanckich i osób represjonowanych
Prezydent Andrzej Nowakowski wręcza sztandar na ręce przewodniczącego Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4 PSK Dariusza Kaźmierczaka
Poczet sztandarowy w składzie: Tomasz Będzikowski (dowódca pocztu sztandarowego), Marcin Fortuński i Grzegorz Matusiak
Prezydent prezentuje pamiątkową odznakę, którą otrzymał od Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia Jeździeckiego 4 PSK
Występ Zespołu Pieśni i Tańca Wisła
Koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze