Przejdź do treści


Rowerami wzdłuż Tysiąclecia i Mickiewicza

11 czerwca 2018
Zaczęliśmy budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza i Tysiąclecia. Będzie to ponad 1,8 kilometra ścieżki dla rowerzystów, która doskonale rozbudowuje sieć płockich dróg rowerowych.
Dziś mamy w Płocku 43,684 km dróg rowerowych oraz 12 km szlaków rowerowych. Powstająca obecnie magistrala rowerowa wzdłuż al. Jachowicza, Piłsudskiego i ul. Wyszogrodzkiej statystykę tę zdecydowanie poprawi.

Od kilku dni trwają prace przy budowie kolejnej drogi rowerowej: ścieżki wzdłuż ul. Mickiewicza i Tysiąclecia.
Jest ona jednym pięciu składników tzw. programu mobilności miejskiej, na który składa się przebudowa ul. Łukasiewicza, kupno 40 wiat przystankowych, 25 autobusów hybrydowych oraz budowa parkingu przy ul. Bielskiej. A na koniec – właśnie droga rowerowa wzdłuż Mickiewicza oraz Tysiąclecia wraz z przebudową skrzyżowania ul. Tysiąclecia z Łukasiewicza. Koszt realizacji całego programu szacujemy na ponad 92 mln zł. 80 procent kosztów kwalifikowanych pokryjemy z dotacji z UE.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Mickiewicza i Tysiąclecia wiązać się będzie z przebudową sygnalizacji świetlnej na wielu skrzyżowaniach: Mickiewicza z Kochanowskiego oraz Tysiąclecia z Bielską, Przemysłową, Rembielińskiego, Zgliczyńskiego i – na koniec – z Łukasiewicza.
Przedsięwzięcie to będzie nas kosztować ponad 15 mln zł. Czas realizacji – koniec wakacji.Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze