Przejdź do treści


Aktualności "Potencjał-Działanie-Rozwój"

Zakończenie badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

27 października 2014
W dniu 17 października 2014r. Gmina Miasto Płock zakończyła badanie satysfakcji mieszkańców Płocka z realizacji polityk publicznych.

Jest to element projektu „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” realizowanego przez Gminę Miasto Płock w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku i Stowarzyszeniem Academia Economica.

Celem badania było:
1) zdiagnozowanie warunków życia w mieście i wizerunku miasta w świadomości mieszkańców
2) określenie problemów i potrzeb społecznych mieszkańców
3) ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z realizacji polityk publicznych
4) poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do kierunków rozwoju polityk publicznych.

Badanie było przeprowadzane w dniach 25 września 2014 r. - 16 października 2014 r. w formie ankiet papierowych oraz ankiety on-line dostępnej na stronach: www.plock.eu, www.twpplock.pl,      www.saeplock.pl.

W badaniu udział wzięło ok. 670 osób, w tym uczniowie i studenci, osoby pracujące, przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, seniorzy oraz grupy zagrożone problemami społecznymi.

Badanie było w pełni anonimowe, a wyniki przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Za całość badania odpowiedzialna jest zewnętrzna firma badawcza Synergia Badania Analizy Doradztwo, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych badań. Firma ta będzie koordynowała przebieg badania oraz opracuje analizę statystyczną ankiet i raporty z wynikami badania.

Obecnie wyniki badania są analizowane, raport z badania zostanie przekazany do publicznej wiadomości na stronie www.plock.eu w okresie listopad-grudzień 2014r.

Bardzo dziękujemy za udział w badaniu.


Projekt, w ramach którego zostało przeprowadzone badanie, jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze