Przejdź do treści


Aktualności "Potencjał-Działanie-Rozwój"

Badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

13 listopada 2014
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami „Badanie satysfakcji mieszkańców Płocka z realizacji polityk publicznych”.

Celem badania było:
1) zdiagnozowanie warunków życia w mieście i wizerunku miasta w świadomości mieszkańców
2) określenie problemów i potrzeb społecznych mieszkańców
3) ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z realizacji polityk publicznych
4) poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do kierunków rozwoju polityk publicznych.

Badanie było przeprowadzane w dniach 25 września 2014 r. - 16 października 2014 r.

W załączeniu:


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze