Przejdź do treści


Aktualności "Potencjał-Działanie-Rozwój"

Zaproszenie na Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w dniu 16 kwietnia 2015 roku

08 kwietnia 2015
W dniu 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.00 odbędzie się posiedzenia Płockiej rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym przeprowadzona zostanie dyskusja jakości współpracy Gminy Miasto Płock i płockich organizacji pozarządowych. W wyniku dyskusji zostanie opracowany Lokalny Indeksu Jakości Współpracy

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Płocka Sala Sejmowa, Pl.  Stary Rynek 1
Spotkanie jest organizowane w ramach Zadanie 8. Testowanie wybranych elementów wdrożenia modelu w Gminie Miasto Płock

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze