Przejdź do treści


Aktualności "Potencjał-Działanie-Rozwój"

Zaproszenie na spotkanie problemowe dla organizacji pozarządowych w dniu 28 kwietnia 2015 roku

20 kwietnia 2015
W dniu 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie problemowe  dla organizacji pozarządowych na temat:
-Pomoc społeczna – potrzeby i możliwości
-Dyskusja nt.: rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób ze środowisk dysfunkcyjnych
-Dyskusja nt.: rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób uzależnionych i ich rodzin


Spotkanie odbędzie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4

Spotkanie jest organizowane w ramach Zadanie 8. Testowanie wybranych elementów wdrożenia modelu w Gminie Miasto Płock

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze