Przejdź do treści


Aktualności "Potencjał-Działanie-Rozwój"

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

08 maja 2015
W dniu 21 maja 2015 roku od godziny 12.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka przy ul. Stary Rynek 1  odbędzie się konferencja podsumowująca projekt: "Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych".

Program konferencji:
12:00 –  12.10  Powitanie gości – Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka
12:10  – 12:25  Ogólne założenia projektu „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar
                          współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych”          
12:25 – 12:55   Współpraca Gminy Miasto Płock i organizacji pozarządowych w zakresie
                          tworzenia polityk publicznych
13:10 – 13:40   Współpraca Gminy Miasto Płock i organizacji pozarządowych w zakresie
                          realizacji zadań publicznych
13:40 – 14:00   Przerwa kawowa
14:00 – 14:15   Doświadczenia we współpracy samorządu i organizacji pozarządowych
14:15 – 14:45   Doświadczenia we współpracy samorządu i organizacji pozarządowych –
                          Urząd Miasta w Pabianicach
14:45 – 15:15   Infrastruktura współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami
                          pozarządowymi, tworzenie warunków do społecznej aktywności                   
15:15 – 15:30   Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w kreowaniu współpracy
                          samorządów i organizacji pozarządowych
15:30 – 15:50   Dyskusja
15:50 – 16:00   Podsumowanie i zakończenie konferencji
16:00                Lunch

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze