Przejdź do treści


Aktualności "Potencjał-Działanie-Rozwój"

Zaproszenie na Forum NGO

30 kwietnia 2015
W dniu 11 maja 2015 r. o godzinie 12.00  odbędzie się Forum NGO nt. „Współpraca międzysektorowa samorządu i organizacji pozarządowych – możliwości i zagrożenia”. Na Forum zostaną zaprezentowane:
- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
- Prawne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji pozarządowych
- Zasady i program wsparcia organizacji pozarządowych

Przedmiotem dyskusji będą możliwości i zagrożenia współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, a wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w opracowaniu wieloletniego programu rozwoju współpracy samorządu płockiego z organizacjami pozarządowymi.

Forum NGO odbędzie się w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22

Forum NGO  jest organizowane w ramach Zadanie 8. Testowanie wybranych elementów wdrożenia modelu w Gminie Miasto Płock

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze