Przejdź do treści


Aktualności "Potencjał-Działanie-Rozwój"

Zaproszenie na spotkanie problemowe dla organizacji pozarządowych w dniu 07 maja 2015 roku

28 kwietnia 2015
W dniu 07 maja  2015 r. o godzinie 15.30  odbędzie się spotkanie problemowe  dla organizacji pozarządowych na temat:
- Współpraca III sektora, sieciowanie organizacji pozarządowych
- Zasady i rola zespołów tematycznych w integracji III sektora
- Zespół ds. infrastrukturalnych – zakres działań, współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego

Spotkanie odbędzie się w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22

Spotkanie jest organizowane w ramach Zadanie 8. Testowanie wybranych elementów wdrożenia modelu w Gminie Miasto Płock

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze