Przejdź do treści


Spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

06 marca 2014
W dniu 6 marca 2014 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych odbędzie się spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.
Celem spotkania jest:
• pracowanie wstępnej diagnozy jakości współpracy pomiędzy Miastem Płockiem a płockimi organizacjami pozarządowymi
• identyfikacja barier, które utrudniają rozwój wzajemnych relacji.
Spotkanie Grupy Roboczej jest elementem wdrażania Modelu współpracy administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w ramach projektu współfinansowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 POKL.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze