Przejdź do treści


Spotkanie Grupy Roboczej LIJW w dniu 7 marca 2014 r.

28 lutego 2014
W dniu 7 marca 2014 r. odbędzie się  spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Spotkanie odbędzie się w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku ul. Misjonarska 22  o godzinie 16.00.

Celem spotkania jest opracowanie diagnozy jakości współpracy pomiędzy administracją samorządową Miasta Płocka a płockimi organizacjami pozarządowymi.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze