Przejdź do treści


Spotkanie Grupy Roboczej LIJW w dniu 20 marca 2014 r.

12 marca 2014
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Gminy Miasto Płock na spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2014 roku o godzinie 16.00 w siedzibie  Stowarzyszenia Banku Żywności w Płocku – Związek Stowarzyszeń.

Celem spotkania jest przeprowadzenie dyskusji na temat jakości współpracy płockich organizacji pozarządowych oraz płockiego samorządu na temat jakości współpracy międzysektorowej oraz wypracowanie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze