Przejdź do treści


Spotkanie międzysektorowe w dniu 27 marca 2014 r.

21 marca 2014
W dniu 27 marca 2014 r. odbędzie się spotkanie międzysektorowe dotyczące opracowania katalogu wskaźników pomiaru efektywności realizacji i równej dostępności polityk publicznych dla wybranych dokumentów. Spotkanie odbędzie się w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku ul. Misjonarska 22  o godzinie 16.00
Spotkanie jest organizowane w ramach Zadanie 3. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze