Przejdź do treści


Spotkanie konsultacyjne w dniu 10 kwietnia 2014 r.

02 kwietnia 2014
W dniu 10 kwietnia 2014 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne na temat form konsultacji społecznych. Spotkanie odbędzie się w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku ul. Misjonarska 22  o godzinie 16.00
Spotkanie jest organizowane w ramach Zadania 2. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych   przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze