Przejdź do treści


Spotkanie Miedzysektorowe w dniu 9 czerwca 2014 roku

03 czerwca 2013

W dniu 9 czerwca 2014 roku odbędzie się spotkanie międzysektorowe na temat Standardów realizacji zadań i usług publicznych realizowanych dla osób niepełnosprawnych, zasad doboru kryteriów ocen ofert składanych w ramach otwartych konkursów, katalogu zadań publicznych do realizacji w ramach ofert wspólnych, zasad tworzenia kluzul społecznych i innych zagadnień zwiazanych z realizacją usług publicznych.

Spotkanie odbędzie się w Barze Mlecznym Tumska ul. Tumska 13 lok. 6 o godzinie 18:00 

Spotkanie jest organizowane w ramach zadania 4 realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze