Przejdź do treści


ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY (FGI) PROCEDURY PROWADZENIA EWALUACJI REALIZACJI POLITYK I PROGRAMÓW PUBLICZNYCH W PŁOCKU

04 czerwca 2014

Zapraszamy do udziału w zogniskowanym wywiadzie grupowym (fokusie) organizowanym w ramach Projektu: Potencjał Działanie Rozwój nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój Potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój Dialogu Obywatelskiego.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2014 roku o godzinie 16:00 w sali fokusowej ul. Królewiecka 15a.

Szczegółowe informacje znajdą państwo w Załączeniu:

Zaproszenie na FGI - 12 czerwca 2014

Spotkanie będzie realizowane w ramach zadania 2: Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze