Przejdź do treści


Badanie satysfakcji mieszkańców Płocka z realizacji polityk publicznych

25 września 2014
W dniach 25 września 2014 r. - 16 października 2014 r. Gmina Miasto Płock przeprowadza badanie satysfakcji mieszkańców Płocka z realizacji polityk publicznych.

Jest to element projektu „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” realizowanego przez Gminę Miasto Płock w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku i Stowarzyszeniem Academia Economica.

Celem badania jest:

  • 1)zdiagnozowanie warunków życia w mieście i wizerunku miasta w świadomości mieszkańców
  • 2)określenie problemów i potrzeb społecznych mieszkańców
  • 3)ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z realizacji polityk publicznych
  • 4)poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do kierunków rozwoju polityk publicznych.

Badanie jest przeprowadzane wśród mieszkańców Płocka w wieku powyżej 15 roku życia, a w grupie badanych są: osoby pracujące, przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, uczniowie i studenci, seniorzy oraz grupy zagrożone problemami społecznymi.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Płocka do aktywnego udziału w badaniu. Państwa opinie i oczekiwania będą ważną częścią przyszłej strategii polityk publicznych w Płocku.

W celu wzięcia udziału w badaniu proszę kliknąć na poniższy link.

http://moje-ankiety.pl/respond-68829/sec-hqlSCrFb.html

Ankieta on-line aktywna będzie w dniach 25 września 2014r. – 16 października 2014r. Po tym czasie zostanie ona wyłączona i nie będzie można już wziąć udziału w badaniu.

Ankieta on-line dostępna jest na stronach: www.plock.eu www.twpplock.pl www.saeplock.pl

Badanie jest w pełni anonimowe, a wyniki przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Za całość badania odpowiedzialna jest zewnętrzna firma badawcza Synergia Badania Analizy Doradztwo, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych badań. Firma ta będzie koordynowała przebieg badania oraz opracuje analizę statystyczną ankiet i raporty z wynikami badania.

Raport z badania zostanie przekazany do publicznej wiadomości na stronie www.plock.eu w listopadzie 2014r. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii. Projekt, w ramach którego zostanie przeprowadzone badanie, jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt w sprawie badania:


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze