Przejdź do treści


Konsultacje Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020

01 października 2014
Zarządzeniem nr 4983/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 października 2014 roku ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014 – 2020.
Konsultacje społeczne projektu odbędą się w okresie od 1 października 2014 roku do 14 października 2014roku.

Z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014 – 2020 można zapoznać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, ul Wolskiego 4 lub na internetowym forum konsultacji społecznych

Spotkania konsultacyjne odbędą się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, ul Wolskiego 4  w dniach:
02 października – spotkanie przedstawicieli Zespołu Tematycznego pomocy społecznej i Zespołu tematycznego zdrowia i profilaktyki uzależnień w celu zaopiniowania projektu Strategii
09 października – zebranie  z mieszkańcami
13 października spotkanie z przedstawicielami
14 października – zaopiniowanie przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego

Opinie, propozycje, uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4 lub za pośrednictwem internetowego forum konsultacji społecznych 

http://konsultacjeplock.pl/

Treść dokumentu:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze