Przejdź do treści


Konferencja podsumowująca projekt

22 maja 2015
W dniu 21 maja 2015 roku w Auli Urzędu Miasta Płocka odbyła się konferencja podsumowująca projekt: "Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych".

Jest to projekt którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2014 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy Gminy Miasto Płock i płockich organizacji pozarządowych.
 
Płocki Model Współpracy zawiera trzy płaszczyzny współpracy i omówienie oraz dyskusja w ramach tych obszarów współpracy była przedmiotem konferencji.
Współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
Współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze