Przejdź do treści


W kwietniu 2011 roku Prezydent Miasta Płocka pan Andrzej Nowakowski powołał Pełnomocnika Prezydenta ds. Wolontariatu, którym została pani Beata Olszewska. Od tej pory możemy datować powstanie Płockiego Wolontariatu UMP. Osoby chętne do pomagania innym przybywały od pierwszych dni. Tak jest do dziś. W naszych szeregach mamy ponad 80 wolontariuszy w wieku od 14 do 64 lat. Są to ludzie wrażliwi, dobrze zorganizowani, odpowiedzialni i chętni do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Dobro to wartość ważna dla wielu ludzi. Zajmuje ono szczególne miejsce również w sercach wolontariuszy. To właśnie dobro jest kluczowym elementem działań Płockiego Wolontariatu - chcemy organizować dobrą pomoc, dawać dobro i dzielić się nim.

 

PŁOCKI WOLONTARIAT RUSZYŁ Z NOWĄ EDYCJĄ "KORKA"

04 grudnia 2018
W roku szkolnym 2018/2019 wolontariusze Płockiego Wolontariatu również wspierają uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i mających problemy z nauką.
Pierwsze zajęcia odbyły się już pod koniec października. Mamy nadzieję, że cotygodniowa praca pozwoli naszym podopiecznym na poprawę wyników szkolnych, a wolontariuszom przyniesie dużo satysfakcji.
Do projektu kwalifikowani są uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych z terenu miasta Płocka i klas 3 gimnazjów na podstawie ankiety wystawionej przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu, pedagoga lub psychologa szkolnego. Ankiety zostały rozesłane do wszystkich szkół publicznych.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze