Przejdź do treści


W kwietniu 2011 roku Prezydent Miasta Płocka pan Andrzej Nowakowski powołał Pełnomocnika Prezydenta ds. Wolontariatu, którym została pani Beata Olszewska. Od tej pory możemy datować powstanie Płockiego Wolontariatu UMP. Osoby chętne do pomagania innym przybywały od pierwszych dni. Tak jest do dziś. W naszych szeregach mamy ponad 80 wolontariuszy w wieku od 14 do 64 lat. Są to ludzie wrażliwi, dobrze zorganizowani, odpowiedzialni i chętni do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Dobro to wartość ważna dla wielu ludzi. Zajmuje ono szczególne miejsce również w sercach wolontariuszy. To właśnie dobro jest kluczowym elementem działań Płockiego Wolontariatu - chcemy organizować dobrą pomoc, dawać dobro i dzielić się nim.

 

POMOCOWE WARSZTATY PLASTYCZNE

20 maja 2019
Płocki Wolontariat organizuje warsztaty dla uczniów klas 8. szkół podstawowych, klas 3. gimnazjum i klas 1. i 2. szkół ponadgimnazjalnych. Celem działania jest stworzenie obrazów, które trafią do sprzedaży w Kapitalnym Sklepie.
Pomagania najlepiej uczyć się przez działanie. Koncentrując się na wspólnym celu, jakim jest wsparcie potrzebujących, ludzie nie tylko mają okazję do zintegrowania się, ale również kształtowania swojej wrażliwości i społecznego zaangażowania.
Dostrzegając potencjał młodych płocczan i wierząc w ich gotowość do bezinteresownego pomagania, Płocki Wolontariat planuje realizację nowego projektu skierowanego do uczniów klas 8. szkół podstawowych, klas 3. gimnazjów oraz klas 1. i 2. szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka. W ramach działania przewidziano organizację warsztatów plastycznych, podczas których młodzież będzie wspólnymi siłami tworzyć kolorowe obrazy. Pismo z zaproszeniem do projektu zostało przesłane do wszystkich publicznych placówek edukacyjnych. Wykonane przez uczniów prace zostaną przez nich przekazane do Kapitalnego Sklepu - pierwszego w Płocku sklepu charytatywnego, i pozwolą na zbieranie środków potrzebnych na udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.
Celem działania jest promocja idei wolontariatu i zachęcenie młodych ludzi do angażowania się w działania pomocowe. Spotkania organizowane w siedzibie Płockiego Wolontariatu mogą ponadto stanowić okazję do zaprezentowania zasad pracy wolontariusza i przykładowych ofert bezinteresownej pracy dostępnych młodym ludziom.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze