Przejdź do treści


W kwietniu 2011 roku Prezydent Miasta Płocka pan Andrzej Nowakowski powołał Pełnomocnika Prezydenta ds. Wolontariatu, którym została pani Beata Olszewska. Od tej pory możemy datować powstanie Płockiego Wolontariatu UMP. Osoby chętne do pomagania innym przybywały od pierwszych dni. Tak jest do dziś. W naszych szeregach mamy ponad 80 wolontariuszy w wieku od 14 do 64 lat. Są to ludzie wrażliwi, dobrze zorganizowani, odpowiedzialni i chętni do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Dobro to wartość ważna dla wielu ludzi. Zajmuje ono szczególne miejsce również w sercach wolontariuszy. To właśnie dobro jest kluczowym elementem działań Płockiego Wolontariatu - chcemy organizować dobrą pomoc, dawać dobro i dzielić się nim.

 

MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

18 lipca 2018
Informujemy o możliwości udziału w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu".

Konkurs jest skierowany do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Termin zgłoszeń upływa 12 września 2018 r. Zasady udziału są zawarte w REGULAMIN KONKURSU 2018.docx, a ankieta zgłoszeniowa jest dostępna tu. Więcej informacji na stronie http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html.

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze