Przejdź do treści


Akty prawne

Akty prawne

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1454/1

 

Prawo miejscowe - przepisy obowiązujące


Prawo miejscowe - przepisy uchylone

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze