Przejdź do treści


Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku

                                
Człowiek najlepsza inwestycja
Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze