Przejdź do treści


BUS dla osób niepełnosprawnych

BUS  DLA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAMÓWIENIE USŁUGI W BIURZE RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB POD NR TEL. 24 367 16 01 

1. Uprawnionymi do przewozu są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, zameldowane na stałe lub tymczasowo na terenie miasta Płocka.

2. Pierwszeństwo korzystania z przewozu mają osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

3. Przewóz wykonywany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza ww. godzinami.

4. Zgłoszenia przewozu na terenie miasta można dokonać pisemnie, osobiście w Urzędzie Miasta Płocka – Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, telefonicznie pod nr: 24 367 16 01 w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: brn@plock.eu

5. Zgłoszenia przewozu poza granicami miasta Płocka dokonuje się na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem składany do Urzędu Miasta Płocka – Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w godzinach pracy Urzędu w pokoju C15. W  zgłoszeniu przewozu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów; uprawnienie osoby niepełnosprawnej do korzystania z przewozu; miejsce i termin podstawienia pojazdu; miejsce docelowe lub trasę przejazdu; przybliżony czas realizacji przewozu; w przypadku planowanego postoju – przewidywany czas wykorzystania pojazdu.

6.  Zgłoszenie przewozu powinno nastąpić:

- co najmniej 2 dni robocze przed planowanym przewozem na terenie miasta Płocka;

- co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem na terenie kraju.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie.

 

Wysokość opłat za przewóz osób niepełnosprawnych

Lp

Rodzaj opłaty

Wysokość

1

Opłata za przejazd osoby niepełnosprawnej w granicach administracyjnych miasta Płocka – liczona w jedną stronę.

8,00 zł

(w tym VAT)

2

Opłata za przejazd osoby niepełnosprawnej poza granicami administracyjnymi miasta Płocka – liczona z miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.

0,95 zł/km

(w tym VAT)

3

Opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju.

12,00 zł

(w tym VAT)

4

Przejazd opiekuna osoby niepełnosprawnej.

1,00 zł

(w tym VAT)

5

Przejazd opiekuna i osoby niepełnosprawnej do lokalu wyborczego w dniach wyborów lub referendów.

1,00 zł

(w tym VAT)

6

Przejazd opiekuna i osoby niepełnosprawnej w związku ze spotkaniem integracyjnym dla osób niepełnosprawnych organizowanym przez Urząd Miasta Płocka lub podległe mu gminne jednostki organizacyjne.

1,00 zł

(w tym VAT)

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze