Przejdź do treści


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POBIERZ DRUK DEKLARACJI DO-1  - Ten druk możesz dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta lub wysłać pocztą

Załącznik DO-Z do deklaracji - do pobrania


WYPEŁNIJ E-DEKLARACJĘ - UWAGA!!! Opcja tylko dla osób posiadających podpis elektorniczny. Jeśli nie posiadasz podpisu elektonicznego skorzystaj z deklaracji powyżej. Jeśli nie posiadasz bezpiecznego podpisu elektronicznego skorzystaj z zaawansowanego podpisu elektronicznego wystawianego przez Lokalne Centrum Certyfikacji Urzędu Miasta Płocka.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zgodnie z Uchwałą NR 515/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r:

  • Stawka opłaty za oddawanie odpadów w sposób zmieszany – 16 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującą daną nieruchomość.
  • Stawka opłaty za oddawanie odpadów w sposób selektywny – 11 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującą daną nieruchomość.

 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze