Przejdź do treści


Działania

Zadania realizowane w ramach projektu

17.02.2014

Projekt Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenia Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
Okres realizacji projektu: 02.01.2014 – 30.06.2015 Zadania realizowane w ramach projektu


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze