Przejdź do treści


Edukacja


 

Informacja dla Rodziców dzieci wypoczywających na obozach i koloniach

W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka przypomina, że każdy organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłoszenia i rejestracji w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zarejestrowany wypoczynek podlega nadzorowi odpowiednich służb, w tym kuratora oświaty.

Zasady organizacji wypoczynku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz.67 z późn. zm.). Zobowiązuje ono organizatora do zgłaszania wypoczynku odbywającego się zarówno w kraju (również w miejscu zamieszkania), jak i za granicą, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed datą jego rozpoczęcia. Na żądanie rodziców lub prawnych opiekunów organizator jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku kuratorowi oświaty.

Każda zgłoszona forma wypoczynku została zamieszczona w elektronicznej bazie wypoczynku. Można to sprawdzić korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl otwierając zakładkę Baza wypoczynku.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze