Przejdź do treści


Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 3233/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2017 – 2018.


ZARZĄDZENIE NR 2655/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2016 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.


Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2015 – 2016 oraz zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Pełne ogłoszenie

Zarządzenie nr 592/2015


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze