Przejdź do treści


Mapa akustyczna

W celu oceny klimatu akustycznego miasta Płocka została opracowana Mapa akustyczna dla miasta Płocka przez konsorcjum w składzie: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o. (Al. Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg), ACESOFT Sp. z o.o. (ul. Kasprowicza 12, 81-852 Sopot).

Niniejsze opracowanie Mapy akustycznej miasta Płocka posłuży m.in. do aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem z roku 2013.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze