Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo Rodzice

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz 60) terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/18 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa organ prowadzący do
15 kwietnia 2017 r.

 

Zatem rekrutacja na rok szkolny 2017/18 do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w miesiącu kwietniu br. i będzie prowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych z wykorzystaniem systemu informatycznego. Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Przedszkola oraz www.plock.eu zakładce Edukacja-Nabór do przedszkoli.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze