Przejdź do treści


Nabór do szkół podstawowych

Informacja dotycząca naboru do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016.

 

Szanowni Państwo Rodzice,

Nabór do samorządowych szkół podstawowych prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z zawartymi, w statutach szkół podstawowych, kryteriami, terminami postępowania rekrutacyjnego, terminami składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. System uruchomiony zostanie w dniach 13 kwietnia 2015r. o godz. 9.00 do 24 kwietnia 2015r. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w każdej szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają najpierw dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania). Po wypełnieniu powyższego i zapisaniu pojawi się komunikat wskazujący, która szkoła jest dla dziecka szkołą obwodową.

Dalsze działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do innej niż obwodowa, szkoły podstawowej na terenie Miasta. Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.

Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl. Wśród szkół podstawowych znajduje się również 6 szkół z oddziałami integracyjnymi,
w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze