Przejdź do treści


Nabór do szkół podstawowych

Informacja dotycząca naboru do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015.

Szanowni Państwo Rodzice,

W styczniu 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz. 7). W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/15 do szkoły podstawowej, kandydaci zamieszkali poza obwodem, mogą być przyjęci do klasy pierwszej, kiedy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej.

Nabór do samorządowych szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/15 prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z zawartymi, w statutach szkół podstawowych, kryteriami, terminami postępowania rekrutacyjnego, terminami składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. System uruchomiony zostanie w dniach 24 marca 2014 r. o godz. 9.00 do 11 kwietnia 2014 (w przypadku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia do 31 marca 2014). Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w każdej szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają najpierw dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania). Po wypełnieniu powyższego i zapisaniu pojawi się komunikat wskazujący, która szkoła jest dla dziecka szkołą obwodową.

Dalsze działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do innej niż obwodowa, szkoły podstawowej na terenie Miasta. Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.

Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej stronie internetowej ppo.zjoplock.pl. Wśród szkół podstawowych znajduje się również 6 szkół z oddziałami integracyjnymi, w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.

UWAGA !!!

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, we wrześniu 2014 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2007r. (siedmiolatki) i urodzone do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Dzieci urodzone po 30.06 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę w klasie pierwszej na wniosek rodziców.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze