Przejdź do treści


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Płocku, na rok szkolny 2017/2018, rozpocznie się 8 maja 2017 r. o godz. 10 i będzie wspierana przez system elektroniczny.

Gimnazjaliści - kandydaci uczęszczający do płockich gimnazjów samorządowych - otrzymają loginy do swoich indywidualnych kont naborowych w macierzystych gimnazjach w dniu 5 maja 2017 r. Natomiast uczniowie z pozostałych gimnazjów, także spoza Płocka, założą swoje konta samodzielnie od 8 maja 2017 r. Dostęp dla wszystkich poprzez: http://ppo.zjoplock.pl lub https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl

W rekrutacji elektronicznej weźmie udział 30 płockich szkół:
12 liceów ogólnokształcących
10 techników
1 liceum plastyczne
7 branżowych szkół I stopnia

Ich aktualne oferty znajdą się na głównej stronie naborowej i będą dostępne w zakładce „Oferty placówek”.Harmonogram rekrutacji zasadniczej
do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników
i szkół branżowych I stopnia
na rok szkolny 2017/18

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO

8 maja 2017 r. (od godz. 10) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15)

2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia

8 maja 2017 r. (od godz. 10) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15)

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

22 - 31 maja 2017 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

26 maja 2017 r. godz. 15

5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

16 czerwca 2017 r. (od godz. 10) – 19 czerwca 2017 r. (do godz. 15)

6. Wprowadzenie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/

22 czerwca 2017 r. (od godz. 10) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16)

7. Dostarczanie przez kandydatów dokumentów do szkół pierwszego wyboru

23 czerwca 2017 r. (od godz. 12) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16)

8.Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia

5 lipca 2017 r. godz. 16

9. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie

6 lipca 2017 r. (od godz. 10) – 7 lipca 2017 r. (do godz. 16)

10. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

6 lipca 2017 r. (od godz. 10) – 14 lipca 2017 r. (do godz. 12)

11. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

14 lipca 2017 r. godz. 16


Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników
i szkół branżowych I stopnia
na rok szkolny 2017/18


- prowadzonej przez szkoły, które po zakończeniu rekrutacji zasadniczej posiadają wolne miejsca w przygotowanych oddziałach

10 – 31 sierpnia 2017 r.

1. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów, w wybranych szkołach, podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10 sierpnia 2017 r. (od godz. 10) – 14 sierpnia 2017 r. (do godz.16)

2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie, przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie

w terminie składania wniosku o przyjęcie do szkoły, tj. 10 - 14 sierpnia 2017 r.

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego, którzy nie przystępowali do prób w terminie majowym

16 - 23 sierpnia 2017 r., szczegóły w ofertach szkół

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w terminie majowym

16 - 23 sierpnia 2017 r., szczegóły w ofertach szkół

5. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia

28 sierpnia 2017 r. godz. 12

6. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

29 sierpnia 2017 r. (od godz. 8) – 30 sierpnia 2017 r. (do godz. 16)

8. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

31 sierpnia 2017 r. godz. 16


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze