Przejdź do treści


Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury

Zarządzenie nr 2602/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród finansowych Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych w roku szkolnym 2015/2016 oraz ogłoszenia listy nagrodzonych.


1. Przedstawiamy regulamin określający zasady oraz tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.

Nagroda przyznawana jest uczniom płockich szkół za szczególnie wybitne osiągnięcia w dziedzinie: sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu, literatury.
Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie wniosku, który należy złożyć  do  15 września każdego roku.
Wnioski o przyznanie nagrody obejmują osiągnięcia za okres minionego roku szkolnego.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych - Załącznik do uchwały Nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 roku

Wniosek

Zarządzenie Nr 1217/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przyznania nagród finansowych Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych w roku szkolnym 2014/2015 oraz ogłoszenia list nagrodzonych.

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski serdecznie zaprasza na IV edycje wręczenia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych.  Uroczystość odbędzie się 23 listopada 2015 roku, godz. 16.00 w Sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku ul. Kolegialna 23.

W programie: wystąpienie Prezydenta Miasta Płocka, wręczenie nagród, koncert laureatów.

2. Przedstawiamy regulamin określający zasady oraz tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą być przyznawane wybitnym działaczom i animatorom kultury, twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów rozwoju kultury, animatorom edukacji artystycznej, jak również  instytucjom, placówkom, stowarzyszeniom propagującym upowszechnianie kultury w mieście Płocku oraz zespołom i grupom artystycznym. Nagrody przyznawane i wręczane są raz w roku podczas Dni Historii Płocka. Prezydent Miasta Płocka może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek, który należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku.
Do pobrania regulamin


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze