Przejdź do treści


Odpady komunalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP S.A. o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043
w  terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze