Przejdź do treści


Plan transportowy

Wynik konsultacji społecznych

Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Płocka i gmin z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2023

- konsultacje społeczne

Prezentujemy Państwu projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Płocka i gmin z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2023 i rozpoczynamy jednocześnie konsultacje społeczne. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w zakresie potrzeb transportowych oraz stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu dokumentu.

Plan transportowy

Uwagi oraz propozycje do projektu planu można zgłaszać pod adresem e-mailowym: plantransportowy@plock.eu lub w sposób tradycyjny pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock oraz na stanowisku nr 7 w Biurze Obsługi Klientów. Głos w sprawie może zabrać każdy zainteresowany.

Na uwagi mieszkańców czekamy do 28 stycznia 2014 roku.

Obowiązek sporządzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został określony Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze