Przejdź do treści


Płocki Park Przemysłowo - TechnologicznyKim jesteśmy

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółkę Akcyjną. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy.
Jesteśmy wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Dokąd zmierzamy

Naszą misją jest stworzenie oraz trwały rozwój liczącego się w Europie ośrodka gospodarczego, bazującego na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym jego lokatorzy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu.
Chcemy być miejscem kreującym i wspomagającym procesy gospodar­cze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej naszych Klientów.Naszym celem jest zbudowanie spójnego obszaru, gdzie nauka, badania i wiedza wykorzystywane są dla wytwarzania najnowszych produktów, technologii i usług.
Już dziś oferujemy możliwość zlokalizowania inwestycji w dynamicznie rozwijającym się mieście o dużym potencjale gospodarczym i kadrowym.

Nasz profil

Profil wyjściowy PPPT definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i PCC Rokita S.A., a także istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi, usługami B+R oraz IT.
Baza surowcowa i produktowa jaką oferuje Grupa ORLEN oraz firmy z najbliższego otoczenia gospodarczego PPPT pozwalają na lokaliza­cję i prowadzenie działalności przedsiębiorstw szerokiego wachlarza branż przemysłowych, produkcyjnych i usługowych.

Lokalizacja

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest w Płocku - mieście położonym w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Tereny inwestycyjne oraz nasza siedziba z kompleksem admini­stracyjnym usytuowane są w północnych granicach miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego i siedziby PKN ORLEN S.A.
Naszym atutem jest centralne położenie w stosunku do stolic państw Europy Środkowo-Wschodniej i największych miast Polski. Stąd jest wszędzie blisko. Najważniejsze aglomeracje miejskie i centra gospodarcze środkowej Polski, takie jak Warszawa, Łódź czy Toruń, znajdują się w odległości około 100 km od Płocka.
W pobliżu Płocka przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, a infrastruk­tura komunikacyjna jest stale rozwijana. Niedaleko miasta przecinają się dwie drogi międzynarodowe: Nr 1 Gdańsk - Ostrawa i Nr 2 Moskwa - Berlin. Wkrótce zostanie ukończona budowa autostrad A-1 Północ - Południe oraz A-2 Wschód - Zachód, które będą krzyżować się koło Płocka, a także droga ekspresowa S-10 Warszawa - Szczecin.
Dojazd do największego w Polsce Międzynarodowego Lotniska Chopina w Warszawie zajmuje tylko 2 godziny, a regionalny port lot­niczy w Modlinie jest osiągalny w zaledwie 1 godzinę. W położonym o niespełna godzinę jazdy Kutnie znajduje się duży międzynarodowy węzeł kolejowy. W Płocku działa też lotnisko, które może przyjmować małe samoloty i śmigłowce.

 
 
 

 

Atuty lokalizacji PPPT

Dojazd do najbliższej autostrady A1 Toruń - Kowal

40 km (40 min.)

Dojazd do najbliższej drogi krajowej na Warszawę nr 62

6 km (10 min.)

Dojazd do najbliższej drogi krajowej na Ciechanów nr 60

6 km (10 min.)

Dojazd do najbliższej drogi wojewódzkiej na Toruń nr 559

1 km (2 min.)

Odległość do centrum Płocka

6 km (10 min.)

Odległość do międzynarodowego portu lotniczego w Warszawie

120 km (120 min.)

Odległość do regionalnego portu lotniczego w Modlinie

80 km (60 min.)

Odległość do międzynarodowego węzła kolejowego w Kutnie

45 km (50 min.)

Odległość do dworca PKP i PKS

7 km (12 min.)

Odległość do przystanków komunikacji miejskiej

200m - 500m

 

Charakterystyka stref terenów produkcyjno - przemysłowych

Tereny produkcyjno - przemysłowe stanowi I oraz II oraz strefa inwestycyjna Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Preferowaną aktywnością tych terenów jest działalność przemysłowa, technologiczna, badawczo-wdrożeniowa - ze szczególnym uwzględnieniem produkcji chemicznej, biochemicznej, przetwórstwa produktów ropy naftowej oraz surowców powstałych z produkcji ropy naftowej. Łączny obszar terenów wynosi ok. 60 ha gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych w administracyjnych granicach miasta Płocka.

STREFA I oraz STREFA II oferują łącznie ok. 60 ha nieuzbrojonych gruntów przeznaczonych na szeroko rozumianą działalność przemysłową zlokalizowanych są na wschód od Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w pobliżu węzła kolejowego rafinerii oraz spółki Basell Orlen Polyolefins. Z centrum Płocka najdogodniejszy dojazd zapewniają ul. Łukasiewicza a następnie ul. Długa. Odległość do centrum miasta i centrum administracyjnego PPPT wynosi ok. 7 km.

   
 Strefa I, tereny produkcyjno - przemysłowe, pow. ok. 38 ha  Strefa II, tereny produkcyjno - przemysłowe, pow. ok. 21 ha


Charakterystyka stref terenów usługowo - produkcyjnych

Tereny usługowo - produkcyjne stanowi strefa III, IV, V i VI Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Preferowaną aktywnością tych terenów jest działalność przemysłowa, administracyjno-biurowa, naukowa, usługowa oraz technologiczna. Łączny obszar terenów dostępnych dla inwestorów w strefach III - VI wynosi obecnie ok. 66 ha gruntów inwestycyjnych znajdujących się w administracyjnych granicach Płocka.
 
W obrębie stref III - VI komunikację umożliwiają nowo wybudowane drogi lokalne o łącznej długości blisko 9,3 km. Drogi oferowane inwestorom są jezdniami jednopasmowymi, jednokierunkowymi bądź dwukierunkowymi z obustronnym okrawężnikowaniem, oświetleniem oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. W zależności od odcinka szerokość dróg waha się od 5m do 7m. Wzdłuż większości dróg wybudowane zostały chodniki dla pieszych o szerokości od 1,5m do 2m.

 

Wewnętrzna sieć komunikacyjna stref III - VI połączona jest bezpośrednio z ulicami miasta w 7 punktach wylotowych zapewniających płynny wjazd i wyjazd ze stref. Tereny usługowo - produkcyjne charakteryzują się bardzo dogodnym dojazdem z centrum Płocka. Odległość od centrum administracyjnego PPPT wynosi ok 2,5 km. W bliskim sąsiedztwie stref zlokalizowana jest duża zajezdnia komunikacji miejskiej, bezpłatne miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych a także całodobowe parkingi strzeżone.

 

STREFA III oferuje obecnie ok. 4 ha gruntów przeznaczonych na działalność przemysłową, administracyjno-biurową, naukową, usługową oraz technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami dojazdowymi o szerokości od 5m do 6m.

 

W strefie III swoje zakłady zlokalizowali następujący inwestorzy: Grupa B4, PaChemTech, NEO-TEC, IZO-BET, MASTERFLEX POLSKA, PUPH Politechnik, Elektrobudowa.

 

STREFA IV oferuje ok. 24 ha gruntów przeznaczonych na działalność przemysłową, administracyjno-biurową, naukowa, usługową oraz technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami dojazdowymi o szerokości od 5,5m do 7m.

 

Strefa IV, tereny usługowo - produkcyjne, pow. ok. 24 ha, teren uzbrojony we wszystkie media niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
  STREFA V oferuje ok. 28 ha gruntów przeznaczonych na działalność przemysłową, administracyjno-biurową, naukowa, usługową oraz technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami dojazdowymi o szerokości od 5,5m do 7m.
Strefa V, tereny usługowo - produkcyjne, pow. ok. 28 ha, teren uzbrojony we wszystkie media niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 STREFA VI oferuje ok. 10 ha gruntów przeznaczonych na działalność przemysłową, administracyjno-biurową, naukowa, usługową oraz technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami dojazdowymi o szerokości od 5,5m do 7m.
Strefa VI, tereny usługowo - produkcyjne, pow. ok. 10 ha, teren uzbrojony we wszystkie media niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

Charakterystyka pozostałych stref inwestycyjnych

STREFA VII o powierzchni ok. 24 ha wykorzystywana jest w całości pod działalność gospodarczą spółek otoczenia biznesowego PPPT.
STREFA VIII o powierzchni ok. 3,5 ha wykorzystywana jest w całości przez spółkę PCC Exol, na której inwestor zlokalizował wytwórnię etoksylatów.
STREFA IX o powierzchni ok. 4,3 ha wykorzystywana jest w całości przez spółkę Flexpol, na której inwestor zlokalizował zakładu wytwarzający orientowane folie BOPP.

Programy wsparcia inwestorów

Pakiety pomocowe

Firmy, które zdecydują się zainwestować w Płockim Parku Przemy­słowo-Technologicznym mogą liczyć na atrakcyjne ulgi inwestycyjne w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości. Podstawowym przywilejem z tego tytułu jest zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach PPPT. Okres zwolnienia wynosi odpowiednio:

  • 10 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jest mniejsza lub równa 10 milionów złotych,

  • 15 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczy 10 milionów złotych.

Inwestycjom na obszarze PPPT może być przyznany status specjalnej strefy ekonomicznej, co oznacza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie z podatku dochodowego.

Proponujemy również kompleksowy pakiet pomocowy w zakresie pozyskiwania zasobów ludzkich, który obejmuje organizację rekrutacji i szkolenia kadr zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Wsparcie szkoleniowe

Nasi inwestorzy mogą korzystać z usług Centrum Edukacji Sp. z o.o., placówki szkoleniowo-konsultingowej z udziałem kapitałowym Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., która oferuje szeroką gamę szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, kursów doskonalenia zawodowego umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych oraz kursów językowych na wszystkich poziomach nauczania. Specyfikę Centrum stanowi przede wszystkim doświadczenie i profesjonalizm wy­kładowców oraz możliwość dedykowania programów szkoleń i studiów indywidualnym potrzebom klienta. Spółka współpracuje z renomowanymi uczelniami wyższymi w Polsce: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Akademią Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Krakowską czy Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych.


Jesteśmy wiarygodnym partnerem

Jako pierwszy park przemysłowo-technologiczny w Polsce podpisaliśmy porozumienie partnerskie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) o wspólnych działaniach marketingowych i promocyjnych dla wzmocnienia procesów pozyskiwania inwestorów. PAIiIZ doceniła także teren inwestycyjny Płockiego Parku Przemysłowo-Tech­nologicznego, przyznając mu w 2007 roku I miejsce w województwie mazowieckim w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal".

Kompleksowa obsługa inwestorów

Oferujemy profesjonalną obsługę na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz szerokie wsparcie w zakresie konsultacji technicznych, projektowania architektonicznego i technicznego. Służymy indywidualną pomocą w kontaktach z urzędami oraz innymi ośrodkami administra­cyjnymi. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości miejscowych uwarunkowań administracyjnych i lokalnego otoczenia gospodarczego jesteśmy w stanie odciążyć każdego inwestora z większości czasochłon­nych formalności. Ułatwiamy przedsiębiorcom dostęp do funduszy UE w trakcie procesu aplikacyjnego. Współpracujemy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i wspieramy inwestorów, którzy inwestując w PPPT zdecydują się na objęcie inwestycji obszarem specjalnej strefy ekonomicznej.


Funkcjonujemy w unikalnym otoczeniu biznesowym

Bezpośrednie sąsiedztwo Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicz­nego to szczególne bogactwo europejskiej czołówki firm z branży rafi­neryjnej, petrochemicznej, chemicznej oraz sektora produkcji i usług.

Partnerstwo biznesowe Grupy ORLEN może doskonale stymulować rozwój gospodarczy firm operujących w różnych sektorach przemysłu. Możliwość współpracy z liderami branżowymi stwarza obecnym i przyszłym inwestorom niepowtarzalne możliwości synergii działań i uzyskania efektów lepszych niż gdziekolwiek indziej.

Miasto wykształconych ludzi
Płock jest miastem akademickim o silnych tradycjach naukowych. Prawie 11 tysięcy studentów kształci się na wyższych uczelniach technicznych i humanistycznych. Politechnika Warszawska w Płocku oferuje wykształcenie inżynieryjne ze specjalnością w budownictwie, mechanice, budowie maszyn, inżynierii środowiska i technologii chemicznej oraz edukuje przyszłych ekonomistów specjalizujących się w gospodarce przemysłowej oraz informatyce w ekonomii. Instytuty nauk ekonomicznych, neofilologii oraz matematyki i informatyki pro­wadzi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku a specjalistów w zarządzaniu, administracji i informatyce kształci również prywatna Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.

Wszystkie płockie uczelnie wyższe posiadają bogatą ofertę studiów podyplomowych w zakresie nauk ekonomicznych, zarządzania finan­sami i zasobami ludzkimi, marketingu, przedsiębiorczości, informatyki i technik informacyjnych.

Współczesny Płock to prężny ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem przemysłowym, wykształconą kadrą i rozwiniętym rynkiem okołobiznesowym. Jest miastem sprawnie i nowocześnie zarządzanym, otwartym na potrzeby przedsiębiorców i wspomagającym inicjatywy biznesowe.

 

Inicjatywy badawczo-rozwojowe

Dzięki współpracy przedsiębiorstw z PPPT istnieje możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach innowacyjnych i projektach badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, konkursach z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programu międzynarodowego Horyzont 2020 w oparciu o współpracę z centrami badawczo-rozwojowymi oraz ośrodkami naukowymi i akademickimi. PPPT współpracuje w wiodącymi w kraju jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi, co zapewnia efektywny transfer wiedzy z sektora nauki do biznesu przy inicjowaniu i realizacji projektów badawczych oraz rozwojowych dla przedsiębiorstw przemysłowych. Park jest współautorem założeń programu sektorowego Innochem oraz założeń programu ChemBR przeznaczonych dla sektora chemicznego. Program ChemBR zakłada realizację działań na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, które mają służyć zwiększeniu konkurencyjności polskiej branży rafineryjno-petrochemicznej i umocnić jej pozycję jako uczestnika globalnego rynku. Celem programu Innochem jest zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemicznym oraz wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw w obszarze badawczo-rozwojowym polskiego sektora chemicznego. Wstępne założenia do programu Innochem oraz ChemBR zostały pozytywnie przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym krokiem jest podjęcie wspólnych działań projektowych zmierzających do ustanowienia programów oraz ogłoszenia pierwszych konkursów.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny wspiera ideę clusteringu poprzez współudział w powstaniu Mazowieckiego Klastra Innowacji Społecznych, członkostwa w Klastrze Rzecznym Mazovia oraz koordynowania Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Celem utworzonego Mazowieckiego Klastra Innowacji Społecznych jest przede wszystkim tworzenie wspólnych przestrzeni kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacji społecznych w zakresie polityki społecznej oraz edukacji i szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości, rynku pracy, aktywizacji społeczności lokalnych, a także badań społeczno-gospodarczych oraz działań samorządu wszystkich szczebli i instytucji. Do zadań klastra należy również m.in. dążenie do poprawy transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji, tworzenie „mostu" pomiędzy nauką, biznesem, sektorem społecznym i publicznym oraz wspieranie przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych. Z kolei misją Klastra Rzecznego Mazovia, koordynowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego przez próbę odtworzenia żeglugi transportowej i turystycznej na rzekach Mazowsza oraz rewitalizację mazowieckich rzek a tym samym przywrócenie im statusu jednej z najważniejszych gałęzi transportu i turystyki. PPP-T jest także koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Misją tego klastra jest podniesienie konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnej technologii i produktów przyjaznych dla środowiska wspólnie z sektorem nauki. Podmioty należące do Mazowieckiego Klastra Chemicznego mogą otrzymać wsparcie w kojarzeniu partnerów biznesowych i naukowych, pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych zwłaszcza na innowacje, promocję przedsiębiorców zrzeszonych w klastrze w kraju i za granicą (np. misje zagraniczne) oraz koordynowanie wspólnych przedsięwzięć w ramach klastra (np. zakupy grupowe), co niewątpliwie ma wpływ na poprawę konkurencyjności oraz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej.

Dbamy również o podejmowanie działań rozwojowych i promocyjnych miasta Płocka poprzez współpracę międzynarodową, m.in. z Europejską Siecią Regionów Chemicznych (ECRN) oraz Parkiem Chemiczno-Przemysłowym w Szanghaju. Na zaproszenie Samorządu Województwa Mazowieckiego jesteśmy członkiem Rady Projektowej ECRN, której zadaniem jest kreowanie międzynarodowych powiązań pomiędzy wiodącymi podmiotami branży chemicznej w regionach członkowskich ECRN. Rada stanowi forum identyfikacji wyzwań stojących przed branżą chemiczną, a także platformę wymiany dobrych praktyk. Nowo powołana struktura pełni funkcję brokera projektów i inicjatyw na poziomie europejskim. PPP-T wspólnie z reprezentantami ECRN z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szkocji są autorami projektu pn. European Training Networks w ramach konkursu Innovative Training Networks Marie Skłodowska-Curie z Horyzontu 2020, przeznaczonego na budowanie sieci kształcenia młodych naukowców.

We współpracy z Izbą Coachingu w Polsce oraz Akademią Leona Koźmińskiego podjęliśmy także prace nad budową modelu science and business coaching będącego rozwiązaniem problemu społecznego sektora biznesu i nauki w powstawaniu oraz efektywnym prowadzeniu konsorcjów naukowo-biznesowych w oparciu o narzędzia coachingowe.

Aktywnie kooperujemy z Płocką Radą ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowe - organem doradczym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wspierania innowacyjności oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o istotnym znaczeniu dla Miasta Płocka. Rada składa się z przedstawicieli środowiska naukowego i gospodarczego, lokalnych inicjatyw klastrowych, instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Miasta Płocka.

 

Inwestycje rozwojowe

PPPT realizuje obecnie program rozwoju pn. „Budowa i rozwój komponentu technologicznego i naukowo badawczego PPPT dla ponadregionalnej działalności innowacyjnej" umieszczony na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2007 - 2013. Projekt kluczowy przewiduje stworzenie kompleksu obiektów Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów, przeznaczonych dla inwestorów i partnerów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.

Centrum Usług Korporacyjnych zaprojektowano jako wysokiej klasy budynek biurowy o powierzchni użytkowej około 9.500 m2, przygotowanej do prowadzenia usług finansowych, księgowych, IT, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i zakupów czy szeroko pojmowanych procesów wiedzy. Budynek wyposażony będzie w nowoczesne powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, sale typu open space oraz powierzchnie wspólnego użytkowania. Obiekt Centrum będzie pierwszym obiektem w Płocku, który posiadać będzie certyfikację BREEAM, jednego z europejskich systemów certyfikacji tzw. zielonego budownictwa, uwzględniający jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową, materiały i konstrukcję, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodą i odpadami.

Obiekty Laboratorium Centralnego o profilu chemicznym posiadać będą łączną powierzchnię użytkową około 6 500 m2 i oferować będą usługi badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe. Kompleks składać się będzie z obiektu laboratorium z pomieszczeniami technologicznymi oraz obiektu administracyjnego.

 
 Wizualizacja Centrum Usług Korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

 Wizualizacja Laboratorium Centralnego Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego


Wymiar przedsięwzięcia Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest unikalny w skali kraju. Obiekty zrealizowane w ramach projektu spełniać będą zróżnicowane funkcje instytucji wspierających funkcjonowanie biznesu w sektorze nowoczesnych usług oraz badawczo-rozwojowym. Dzięki innowacyjnej formule projektu, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny dysponować będzie kompleksową ofertą, zapewniając przedsiębiorcom dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz know-how liderów światowych.

Inwestorzy PPPT

Grupę podmiotów gospodarczych działających w obszarze Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego stanowią inwestorzy prowadzący działalność w strefach inwestycyjnych i lokatorzy Centrum Administracyjnego PPPT.

Inwestorzy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego:

Inwestor

Kraj pochodzenia

Branża

PCC Exol S.A.

Polska

Chemiczna

Flexpol Sp. z o.o.

Polska

Opakowaniowa

Grupa B4 Sp. z o.o. Sp.k.

Polska

Ogólnobudowlana

PaChemTech Sp. z o.o.

Polska

Chemiczna

Neo-Tec Sp. z o.o.

Polska

Inżyniering maszyn i urządzeń przemysłowych; produkcja specjalistycznych części w zakresie maszyn krytycznych

Elektrobudowa S.A.

Polska

Budowlana, montażowa

PUPH Politechnik

Polska

Obróbka metali; produkcja urządzeń dla przemysłu

IZO-BET

Polska

Termoizolacja i antykorozja przemysłowa

MASTERFLEX POLSKA

Polska

Produkcja węży technicznych i wentylacyjnych

Kontakt

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. 
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock
tel: (+ 48  24) 364 03 50
fax: (+ 48 24) 364 03 52
sekretariat@pppt.pl

www.pppt.pl

Osoba do kontaktu:
Michał Dzierżawski - Kierownik ds. obsługi inwestora i współpracy z zagranicą
tel: (+ 48  24) 364 03 56
fax: (+ 48 24) 364 03 52
michal.dzierzawski@pppt.pl


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze