Przejdź do treści


Płocki Wolontariat


 
 W kwietniu 2011 roku Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski powołał Pełnomocnika Prezydenta ds. Wolontariatu, którym została Pani Beata Olszewska. Od tej pory możemy datować powstanie Płockiego Wolontariatu UMP. Osoby chętne do pomagania innym przybywały od pierwszych dni. Tak jest do dziś. W naszych szeregach mamy 100 wolontariuszy, najmłodszy z nich ma 11 lat, a najstarszy 77. Są to ludzie otwarci, bezinteresowni, dobrze zorganizowani, odpowiedzialni. To oni tworzą Płocki Wolontariat UMP, dzięki ich zaangażowaniu możemy szczycić się wieloma akcjami już przeprowadzonymi, jak i planować kolejne.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze