Przejdź do treści


Powierzchnia użytkowa lokalu

Lokale podnajmuje się uwzględniając liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, przy czym w chwili zawierania umowy powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:

  • 40 mkw w gospodarstwie jednoosobowym
  • 45 mkw w gospodarstwie dwuosobowym
  • 55 mkw w gospodarstwie trzyosobowym
  • 65 mkw w gospodarstwie czteroosobowym.

Nie wprowadza się ograniczeń powierzchni dla gospodarstw domowych składających się z pięciu lub większej liczby osób.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze