Przejdź do treści


Programy polityki zdrowotnej

Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018 – 2020

 

Koniec realizacji programu 30 listopada 2020r. 

Jest adresowany do grupy dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy (w drugim roku życia) zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień i są wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program. 

Link do "Programu" -  Uchwała Nr  Uchwała Nr 716/XL/2017 z dnia 28.12.2017r.

Każda przychodnia, która realizuje Program, wykonuje szczepienia wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy są do niej zapisani.

Szczepienia można wykonać w następujących płockich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej:

1. NZOZ MED-JAR al. Armii Krajowej 2a

2. Przychodnia GRYF-MED ul. Gierzyńskiego 17

3. LUX-MEDICA ul. Zgliczyńskiego 6/1

4. NZOZ ZDROWIE-BJT sp. z o.o., ul. Rembielińskiego 10a 

5. NZOZ SABA-MED ul. Kobylińskiego 14 

6. NZOZ CM „RODZINA” ul. Jana Pawła II 39

7. NZOZ „ESKULAP” s.j.  ul. 1-go Maja 7a

8. NZOZ NOWA-MED ul. Dworcowa 2

9. NZOZ CM „OMEGA” ul. Jasna 13

10. NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. ul. Zapłotek 30

11. NZOZ ProVita ul. Hubalczyków 11

12. Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński Płock ul. Gradowskiego 26

13. NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA” ul. Czwartaków 4 

14. Przychodnia WA-MED ul. Czwartaków 16c

15. Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. ul. Kutrzeby 11 

16. NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54

17. Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny ul. Kochanowskiego 22A 

18. Wanda Pociej-Siera, NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42:

NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42

NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Osiedlowa 1 Filia nr 1

19. Centrum Medyczne Borowiczki ul. Borowicka 3b

20. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Kościuszki 28: 

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 1 ul. Zielona 40

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2 ul. Góry 7

21. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Przychodnia POZ ul. Medyczna 19

22. Medic Park Sp. z o.o. ul. Kolegialna 18


Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018– 2020

Szczepienia przeciw grypie są wykonywane w miesiącach wrzesień, październik i listopad w każdym roku realizacji programu. Koniec realizacji programu 30 listopada 2020r. 

Jest adresowany do osób w wieku 65 lat i więcej (decyduje rok urodzenia) zamieszkałych na terenie miasta Płocka i wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program. 

Link do "Programu" -  Uchwała Nr 716/XL/2017 z dnia 28.12.2017r.

Każda przychodnia, która realizuje Program, wykonuje szczepienia wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy są do niej zapisani. Szczepienia można wykonać w następujących płockich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej:

1. NZOZ MED-JAR al. Armii Krajowej 2a

2. Przychodnia GRYF-MED ul. Gierzyńskiego 17

3. LUX-MEDICA ul. Zgliczyńskiego 6/1

4. NZOZ ZDROWIE-BJT sp. z o.o., ul. Rembielińskiego 10a 

5. NZOZ SABA-MED ul. Kobylińskiego 14 

6. NZOZ CM „RODZINA” ul. Jana Pawła II 39

7. NZOZ „ESKULAP” s.j.  ul. 1-go Maja 7a

8. NZOZ NOWA-MED ul. Dworcowa 2

9. NZOZ CM „OMEGA” ul. Jasna 13

10. NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. ul. Zapłotek 30

11. NZOZ ProVita ul. Hubalczyków 11

12. Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński Płock ul. Gradowskiego 26

13. NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA” ul. Czwartaków 4 

14. Przychodnia WA-MED ul. Czwartaków 16c

15. Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. ul. Chemików 7 

16. NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54

17. Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny ul. Kochanowskiego 22A 

18. Wanda Pociej-Siera, NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42:

NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42

NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Osiedlowa 1 Filia nr 1

19. Centrum Medyczne Borowiczki ul. Borowicka 3b

20. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Kościuszki 28: 

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 1 ul. Zielona 40

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2 ul. Góry 7

21. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Przychodnia POZ ul. Medyczna 19

22. Medic Park Sp. z o.o. ul. Kolegialna 18


Program profilaktyki i wczesnego wykrywania

nowotworów jelita grubego

Koniec realizacji programu 30 listopada 2018r.

Program adresowany jest do płocczan, którzy dotychczas nie leczyli się z powodu nowotworów jelita grubego i nie mieli wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat w wieku:

 • 50 i więcej lat niezależnie od wywiadu rodzinnego;

 • 40 – 65 lat, którzy mieli w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • 25 – 65 z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) – w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej.

Przy określaniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia pacjenta. 

Link do "Programu" -  UCHWAŁA NR 585/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku

Program realizuje: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 28

Zgłoszenia osobiście lub telefonicznie:
Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30 – 14.00 pod nr tel.:  24 364 51 71.

Zakres świadczeń obejmuje:

Indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum pacjenta wraz z przeprowadzeniem edukacji zdrowotnej w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki jelita grubego.

Badanie kolonoskopowe - w zależności od wskazań medycznych: diagnostyczne lub z wykonaniem biopsji lub z wykonaniem polipektomii.

W sytuacji wykonania kolonoskopii z biopsją i polipektomią zostanie wykonane badanie histopatologiczne pobranego materiału.
W przypadku wykonywania kolonoskopii w znieczuleniu (około 20% poddanych badaniu kolonoskopowemu), pacjent będzie miał wykonane badanie dodatkowe, niezbędne przy kwalifikowaniu do znieczulenia, w tym badanie laboratoryjne.

 


Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016-2018

Koniec realizacji programu 30 listopada 2018r.

 

Jest adresowany do dziewcząt w wieku 12 lat (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia: w 2016r. - dla dziewcząt z rocznika 2004, w 2017r. - dla dziewcząt z rocznika 2005, w 2018r. - dla dziewcząt z rocznika 2006) zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień i są wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program. Co roku będzie szczepiona grupa dziewcząt w tym samym przedziale wiekowym (12 lat).

Link do „Programu” - UCHWAŁA NR 269/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku 

Każda przychodnia, która zgłosiła się do realizacji Programu, wykonuje szczepienia wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy są do niej zapisani 

 • NZOZ MED-JAR al. Armii Krajowej 2a
 • Przychodnia GRYF-MED ul. Gierzyńskiego 17
 • LUX-MEDICA ul. Wolskiego 6/1
 • NZOZ ZDROWIE-BJT sp. z o.o., ul. Rembielińskiego 10a
 • NZOZ SABA-MED ul. Kobylińskiego 14
 • NZOZ CM „RODZINA” ul. Jana Pawła II 39
 • NZOZ „ESKULAP” s.j.  ul. 1 Maja 7a
 • NZOZ NOWA-MED ul. Dworcowa 2
 • NZOZ CM „OMEGA” ul. Jasna 13
 • NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. ul. Zapłotek 30
 • NZOZ ProVita ul. Hubalczyków 11
 • NZOZ „INTERMED” ul. Gradowskiego 26
 • NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA” ul. Czwartaków 4
 • Przychodnia WA-MED ul. Czwartaków 16c
 • Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. ul. Chemików 7
 • NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54
 • Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny ul. Kochanowskiego 22A
 • Wanda Pociej-Siera, NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42:
 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42
 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Osiedlowa 1 Filia nr 1
 • Centrum Medyczne Borowiczki ul. Borowicka 3b
 • Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Kościuszki 28:
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 1 ul. Zielona 40
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2 ul. Góry 7
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Przychodnia POZ ul. Medyczna 19
 • MEDIC PARK Sp z o.o. w Płocku, ul. Kolegialna 18

 


Program profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom

mieszkańców Miasta Płocka w latach 2016-2018

Koniec realizacji programu 30 listopada 2018r.

Jest adresowany do grupy dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy (w drugim roku życia) zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień i są wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program. 

Link do „Programu” - UCHWAŁA NR 269/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku 

Każda przychodnia, która realizuje Program, wykonuje szczepienia wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy są do niej zapisani. Szczepienia można wykonać w następujących przychodniach poz:

 • NZOZ MED-JAR al. Armii Krajowej 2a
 • Przychodnia GRYF-MED ul. Gierzyńskiego 17
 • LUX-MEDICA ul. Wolskiego 6/1
 • NZOZ ZDROWIE-BJT sp. z o.o., ul. Rembielińskiego 10a 
 • NZOZ SABA-MED ul. Kobylińskiego 14 
 • NZOZ CM „RODZINA” ul. Jana Pawła II 39
 • NZOZ „ESKULAP” s.j.  ul. 1-go Maja 7a
 • NZOZ NOWA-MED ul. Dworcowa 2
 • NZOZ CM „OMEGA” ul. Jasna 13
 • NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. ul. Zapłotek 30
 • NZOZ ProVita ul. Hubalczyków 11
 • NZOZ „INTERMED” ul. Gradowskiego 26
 • NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA” ul. Czwartaków 4 
 • Przychodnia WA-MED ul. Czwartaków 16c
 • Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. ul. Chemików 7 
 • NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54
 • Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny ul. Kochanowskiego 22A 
 • Wanda Pociej-Siera, NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42:
 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42
  NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Osiedlowa 1 Filia nr 1
 • Centrum Medyczne Borowiczki ul. Borowicka 3b
 • Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Kościuszki 28: 
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 1 ul. Zielona 40
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2 ul. Góry 7
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Przychodnia POZ ul. Medyczna 19
 • MEDIC PARK Sp z o.o. w Płocku, ul. Kolegialna 18

Płock Honorowym Ekspertem w zakresie profilaktyki grypy

 

Taki honorowy tytuł przyznali naszemu miastu eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Wręczenie nagród odbyło się w dniu 12 września br. w Warszawie podczas X Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum. Nasze miasto otrzymało nagrodę „w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy w Płocku oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia”.

W imieniu prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego dyplom odebrała dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Busz.Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze